โครงการ MOLD-Thailand

● พล: เฉอโข่ว ประเทศจีน
● พ็อด: แหลมฉบัง ประเทศไทย
● ชื่อสินค้า: แม่พิมพ์
● ขนาด:L/3*3*0.8M
● น้ำหนัก:37.5ตัน
● ปริมาณ: 3*40FR OW+ 3*40HQ
● การดำเนินงาน:สินค้าปริมาณน้อยแต่มีน้ำหนักเกิน หลังจากวิเคราะห์สถานการณ์ของสินค้าแล้ว เรานำแผนการกระจายน้ำหนักของสินค้าไปยังระนาบ FR ทั้งหมดด้วยไม้ค้ำขนาดใหญ่เพื่อลดน้ำหนักที่จัดเก็บ FR ต่อหน่วยพื้นที่ และ มีการนำรูปแบบการรับยานพาหนะและเรือโดยตรงที่ท่าเรือต้นทางและปลายทางเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบสินค้าจะปลอดภัยและราบรื่น
● วันที่:2022/06

1
3
5
7
9
1
3
5
2
4
6
8
10
2
4
6