โครงการ Dubai Boarding Bridge

● พล: เซินเจิ้น ประเทศจีน

● Pod: เจเบล อาลี, ดูไบ

● ชื่อสินค้า: สะพานขึ้นเรือ

● ขนาด:L/23.2M,W/3.65M;H/3.95M

● น้ำหนัก:450MT

● ปริมาณ: 4XBBK+3x40OT(IG)+1X40OT(OH)+2X40FR

● การดำเนินงาน:การประสานงานของการโหลดตู้คอนเทนเนอร์ในโรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการกดราคาค่าโดยสาร การผูกมัด และการเสริมแรงของสะพานขึ้นเครื่อง BBK เมื่อทำการโหลด

โครงการ Dubai Boarding Bridge
โครงการ Dubai Boarding Bridge